Home » Termeni si Conditii
 

Termeni si Conditii


PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

COOKIES

Acest site folosește cookies.

Prin folosirea acestui site ne dați dreptul de a folosi cookies în conformitate cu politica internă.

Prevederi generale

Această pagină web este un serviciu de informații on-line de furnizare informații care funcționează în conformitate cu prevederile legale din România, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J23/110/2018, cod unic de înregistrare 34478566.

Termenii și Condițiile de utilizare a Site-ului, împreună cu Politica de Confidențialitate a CNC Optim Group guvernează raportul juridic al utilizatorului în ceea ce privește acest Site și utilizarea în orice fel a acestuia. Utilizarea sub orice formă a acestui Site reprezintă acordul dumneavoastră expres și necondiționat cu privire la aplicabilitatea Termenilor și Condițiilor și a Politicii de Confidențialitate în raportul dumneavoastră cu CNC Optim Group precum și asumarea respectării integrale a prevederilor acestora de către dumneavoastră.

Termenii și Condițiile, precum și Politica de Confidențialitate se aplică pentru fiecare și toate utilizările Site-ului de către dumneavoastră. În cazul în care decideți să nu mai utilizați acest Site, Termenii și Condițiile, precum și Politica de Confidențialitate rămân aplicabile pentru fiecare și toate utilizările anterioare ale acestui Site de către Dumneavoastră.

Dacă nu sunteți de acord cu una sau mai multe prevederi ale Termenilor și Condițiilor și/sau a Politicii de Confidențialitate sau nu vă asumați respectarea integrala a acestora, vă rugam să nu utilizați acest Site.

Va precizăm că pentru a utiliza sub orice formă acest Site, trebuie să aveți cel puțin 18 ani și/sau să aveți capacitatea legală de intra în raporturi juridice cu CNC Optim Group în conformitate cu legislația aplicabilă din Romania. Utilizarea acestui Site de către dumneavoastră reprezintă o confirmare a acestui lucru.

Prin accesarea și utilizarea Site-ului, vă asumați întreaga răspundere ce derivă din acestea și exonerați în totalitate CNC Optim Group împotriva oricăror plângeri, pretenții și/sau reclamații ale unor terțe persoane derivând din aceasta utilizare, utilizare necorespunzătoare a Site-ului sau încălcare a Termenelor și Condițiilor și veți despăgubi CNC Optim Group pentru orice prejudiciu, costuri, cheltuieli de orice fel suportate sau imputate acesteia din urmă ca urmare a unei astfel de utilizări sau încălcări.

 

Reguli de utilizare

 

2.1. Drepturi de Proprietate Intelectuală

 

Conținutul din paginile Site-ului este proprietatea CNC Optim Group. Toate drepturile de autor, asupra mărcilor comerciale sau altor proprietăți intelectuale, prezente sau viitoare, în legătură cu Site-ul și/sau conținutul din paginile Site-ului aparțin CNC Optim Group, afiliaților săi și/sau proprietarilor licențelor pe care le utilizează.

Prin utilizarea Site-ului nu veți dobândi niciun drept asupra acestuia, cu excepția dreptului limitat de a utiliza Site-ul exclusiv în conformitate cu acești Termeni și Condiții. De asemenea, sunteți de acord să protejați drepturile de proprietate intelectuala ale CNC Optim Group.

Aveți permisiunea de tipări sau descărca informațiile și conținutul de pe această pagină web doar pentru utilizare personală și necomercială de către dumneavoastră sau a organizației dumneavoastră.

Numele CNC Optim Group, mărcile și logo-urile care apar pe acest Site sunt proprietatea CNC Optim Group. Acestea nu pot fi utilizate în niciun fel, reproduse, transferate, făcute publice pe alte pagini web sau prin alte mijloace de comunicare și în general în nicio activitate care ar putea aduce prejudicii CNC Optim Group, fără acordul scris prealabil al CNC Optim Group.

De asemenea, nu aveți permisiunea de a oferi spre vânzare sau de a distribui, indiferent de suport, nicio parte a Site-ului sau a conținutului său. Aveți permisiunea de a pune la dispoziție o parte a acestui Site, prin indicarea unui hyperlink pe Internet sau în orice alt mod, exclusiv în cazul în care ați fost autorizat în prealabil în scris de către CNC Optim Group să faceți acest lucru.

CNC Optim Group își rezervă dreptul de a stabili la libera sa discreție orice utilizare necorespunzătoare a informațiilor protejate de drepturile de proprietate intelectuala ale CNC Optim Group sau încălcare a drepturilor de proprietate intelectuala ale acestuia, solicitând interzicerea respectivei utilizări sau încetarea oricărei încălcări.

 

2.2. Limitări ale utilizării Site-ului

 

Nu aveți permisiunea de a utiliza acest Site în niciun scop ilegal și, în special, sunteți de acord să nu trimiteți, utilizați, copiați, publicați sau să permiteți orice postare cu caracter defăimător sau obscen la adresa CNC Optim Group sau a oricărui alt terț sau care are un caracter abuziv, indecent sau încalcă drepturile oricărei alte persoane.

Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord să nu trimiteți materiale promoționale sau publicitare nesolicitate care pot să interfereze cu funcționarea acestui Site sau cu utilizarea în bune condiții a acestui Site de către ceilalți vizitatori.

CNC Optim Group își rezervă dreptul, în orice moment și fără notificare prealabilă, să îmbunătățească, modifice, suspende sau să închidă permanent total sau parțial orice parte a Site-ului și să restricționeze sau interzică accesul la aceasta.

În plus, încălcarea oricăreia dintre limitările menționate anterior pot atrage după sine răspunderea civila sau penala, după caz.  Sunteți de acord prin prezentul să despăgubiți CNC Optim Group pentru toate costurile, pretențiile, pierderile și daunele (inclusiv orice cheltuieli de judecată) suportate sau imputate CNC Optim Group ca urmare a utilizării necorespunzătoare a Site-ului sau a încălcării acestor termeni de către dumneavoastră.

 

3.1. Disponibilitatea serviciului de furnizare a Site-ului

Încercăm să asigurăm disponibilitatea neîntreruptă a Site-ului și ca transmisiile nu conțină erori.
Cu toate acestea, nu putem garanta că accesul dumneavoastră nu va fi întrerupt sau restricționat din când în când din orice motiv, inclusiv în scopul de a efectua lucrări de reparații, de întreținere sau de introducere a unor facilități sau servicii noi.  De aceea, CNC Optim Group își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui Site, cu sau fără o notificare prealabilă.

 

3.2. Informațiile publicate pe Site

CNC Optim Group furnizează informații care respectă prevederile legale aplicabile din Romania și încearcă să furnizeze pe Site informații corecte, adecvate și actuale. Materialele și informațiile incluse în acest Site sunt furnizate, însă, ca atare și nu conțin garanții de niciun fel, fie că sunt expres prevăzute sau implicite.

CNC Optim Group nu garantează utilizarea sau rezultatul utilizării informațiilor din acest Site din perspectiva corectitudinii, acurateței sau fiabilității acestora și nici că acestea corespund total sau parțial cerințelor dumneavoastră sau că vor fi modificate în sensul solicitat de dumneavoastră.

CNC Optim Group nu își asuma nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întrerupere, erori, întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive și nici pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe Site. Veți folosi informațiile furnizate în cadrul Site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, acceptați în mod expres ca CNC Optim Group va fi absolvit de orice răspundere.

De asemenea, acest Site poate fi accesat de oriunde în Romania și din afara acesteia.  CNC Optim Group nu oferă nici o asigurare cu privire la conformitatea conținutului acestui Site cu legislația oricăror alte țâri, în afara României. În cazul în care accesați acest Site din afara României, vă precizam ca sunteți exclusiv responsabil de respectarea legislației aplicabile în teritoriul în care va aflați și din care accesați Site-ul.

 

3.3. Securitate

 

CNC Optim Group va face tot ce îi stă în putință pentru a menține securitatea informațiilor și a Site-ului. Totuși, CNC Optim Group nu poate controla și nu oferă nici un fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor care trec prin rețeaua sa de comunicații și prin Internet.

Prin utilizarea Site-ului și acceptarea Termenilor și Condițiilor luați la cunoștință că serviciile sunt disponibile prin Internet și deși CNC Optim Group va face tot ce îi stă în putință pentru a menține securitatea informațiilor, nu poate garanta că informația pe care dumneavoastră o primiți sau o transmiteți va fi permanent în siguranță.

De asemenea, CNC Optim Group nu poate fi ținut responsabil pentru eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează Site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului Site-ului.

 

CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Informațiile personale pe care le dobândim vor fi tratate de către CNC Optim Group ca fiind confidențiale conform prevederilor Politicii de Confidențialitate. Vă rugăm să citiți Politica de Confidențialitate anterior oricărei utilizări a acestui Site pentru a vedea care sunt drepturile și obligațiile dumneavoastră în legătură cu furnizarea informațiilor personale.

Vă reamintim că Politica de Confidențialitate completează Termenii și Condițiile și împreună guvernează raportul dumneavoastră cu CNC Optim Group în legătură cu Site-ul și utilizarea acestuia de către dumneavoastră.

Informații primite de CNC Optim Group.

Cu excepția situației în care Site-ul prevede diferit în mod expres, CNC Optim Group  nu este responsabil pentru conținutul sau utilizarea oricăror pagini web sau a oricăror mesaje transmise sau primite de dumneavoastră.

În cazul în care răspundeți sau transmiteți către CNC Optim Group informații, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte asemenea privind Site-ul ori conținutul acestuia, vă precizam că acele informații sunt considerate a fi neconfidențiale, iar CNC Optim Group nu va avea nicio obligație de niciun fel în legătură cu acele informații. În plus, CNC Optim Group are dreptul de a reproduce, utiliza, dezvălui, afișa, arata, transmite, efectua crea lucrări derivative și de a distribui informațiile către terți fără limită, precum și dreptul de autoriza terțe parți să facă acest lucru.

De asemenea, sunteți responsabil pe deplin de conținutul oricărui comentariu pe care îl faceți. Sunteți de acord că niciun comentariu postat de dumneavoastră pe acest Site:

 • Nu încalcă și nu va încălca niciun drept al niciunui terț, inclusiv drepturile de autor, de marcă înregistrată, dreptul la confidențialitate sau alte drepturi personale sau de proprietate
 • Nu este și nu va conține materiale defăimătoare ori ilegale, abuzive, obscene și nici nu va constitui o însușire ilegală a unor secrete industriale ale CNC Optim Group sau ale oricărui alt terț
 • Nu va compromite produsele sau serviciile CNC Optim Group sau ale oricărui alt terț

Conexiunea la alte pagini web

 

Deși Site-ul poate să includă link-uri către alte pagini web sau alte rețele, CNC Optim Group nu deține controlul asupra acestor alte pagini web, nu este responsabilă și nu își asumă nicio obligație sau garanție în legătură cu aceste pagini web sau rețele. Cu excepția cazului în care este prevăzut în mod expres altfel în Site, orice includeri de legături cu alte pagini web sau rețele nu implică niciun fel de sprijinire de către CNC Optim Group a materialului disponibil pe respectivele pagini web sau rețele sau orice garanție referitoare la legalitatea sau validitatea informațiilor incluse în respectivele pagini web și nici nu reprezintă vreo asociere cu operatorii acestora. CNC Optim Group nu poate să accepte nicio răspundere pentru corectitudinea sau alte caracteristici ale conținutului sau pentru securitatea activităților desfășurate pe aceste alte pagini web. Utilizarea de către dumneavoastră a acestor pagini este doar pe riscul dumneavoastră.

 

Alte prevederi

 

Termenii și Condițiile pot fi modificați de către CNC Optim Group în orice moment și fără nicio notificare prealabilă. Utilizarea de către dumneavoastră a acestei pagini web, după efectuarea acestor modificări reprezintă o acceptare expresă și necondiționată a acestora.

Acest Site este controlat de către CNC Optim Group.

Prin utilizarea acestuia, acceptați în mod expres și necondiționat ca raportul juridic dintre dumneavoastră și CNC Optim Group în legătură cu utilizarea Site-ului, reglementat de Termenii și Condițiile, precum și de Politica de Confidențialitate, este guvernat și interpretat în concordanță cu legile României. De asemenea acceptați să vă supuneți jurisdicției exclusive a instanțelor competente din România.

 

COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Datele cu caracter personal vor fi stocate în conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 (în continuare “Regulament” sau “Regulamentul”) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) doar atunci când ne acordați dreptul de a le prelucra.

Deoarece acordul în vederea utilizării datelor dumneavoastră în scopurile mai sus menționate poate include și transmiterea acestora către partenerii noștri datele colectate pot fi redirecționate și către acești terți.

Conform cerințelor Regulamentului, CNC Optim Group, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Colectarea datelor se face pentru prelucrarea în scopuri asociate produselor și serviciilor oferite de societate, cum ar fi contactarea dumneavoastră (inclusiv prin poștă, e-mail, fax, mesaje text sau telefon) în legătură cu cererea de bunuri sau servicii ale acestuia. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastră, împuternicitul operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului.

Drepturile dumneavoastră

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de ștergere a datelor. Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți:

 • Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la (i) dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și (ii) la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale

Prin accesarea Site-ului nostru pot fi procesate, dar fără a se limita la acestea, următoarele date:

 • Adresa IP a computerului de la care se face accesarea
 • Data și ora accesării sau solicitării
 • Denumirea paginii accesate/fișierului accesat
 • Browser-ul folosit de către utilizator, inclusiv versiunea browser-ului
 • Sistemul de operare folosit de către utilizator

În acest context sunt utilizate și cookie-uri.

Cookie-urile sunt fișiere-text salvate pe computerul vizitatorului paginii web, permițând astfel recunoașterea unui utilizator anonim.

Pe această pagină web sunt folosite cookie-uri pentru a putea realiza un protocol mai exact al accesărilor paginii web.

Aveți în orice moment posibilitatea de a dezactiva cookie-urile acestei pagini web. Vă rugăm să aveți în vedere că dezactivarea cookie-urilor restrânge funcționalitatea paginii web.