Home » Audit Energetic
 

Audit Energetic

Este procedeul prin care se obţin date relevante privind consumul energetic al unei clădiri si anumite caracteristici termice ale instalațiilior existente în interior. Este folosit și pentru identificarea măsurilor de reabilitare termică și reducerea consumului de energie.


Raportul de audit este important în luarea deciziilor de reabilitare și modernizare.


Etapele realizării auditului energetic

 1. Efectuarea expertizei termice și energetice pe baza caracteristicilor construcției, a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum;
 2. Elaborarea Certificatului de Performanță Energetică a Clădirii;
 3. Realizarea Raportului de Audit Energetic.

Auditorul este cel care realizează acest procedeu și emite Certificatul de performanță energetică. Ulterior, dacă se consideră necesar, clădirea va fi reabilitată termic.

Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe este un program național promovat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, în limita fondurilor anuale disponibile. Fiecare clădire are anumite particularități de care se ține cont în luarea acestei decizii. Reabilitarea termică duce automat la ecomonisirea de combustibili, implicit de bani și protejarea mediului de emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, blocurile de locuințe capătă un aspect mai plăcut.

Etapele programului de reabilitare a locuințelor:

  • identificarea şi inventarierea blocurilor;
  • hotărârea adunării generale de proprietari de înscriere în program;
  • elaborarea documentaţiei de proiectare;
  • executarea lucrărilor de intervenţie;
  • recepţia finală a lucrărilor după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 ani și eliberare a certificatului de performanţă energetică pentru încălzire la terminarea lucrărilor.


În Municipiul Pitești, există Programul local de creștere a eficienței energetice a blocurilor, în care Asociațiile de Proprietari se pot înscrie, printr-o solicitare scrisă la primărie. Solicitarea se depune împreună cu următoarele:

- Contractul de mandat semnat de președintele Asociației de Proprietari (2 exemplare)

- Hotărârea de înscriere în program, adoptată în Adunarea asociației

- Lista proprietarilor din bloc


Pentru reabilitarea energetică în Pitești, se realizează următoarele lucrări:

- izolarea pereților exteriori;
- înlocuirea tâmplăriei exterioare (uși, ferestre) cu tâmplărie izolantă energetic;
- termoizolarea terasei, planșeului de peste ultimul nivel, precum și planșeul de peste subsol atunci când există apartamente la parter;
- demontarea instalațiilor și remontarea acestora după terminarea celorlalte lucrări;
- refacerea finisajelor anvelopei.

Lucrările de intervenție pentru măsurarea performanței energetice (expertiza tehnica, auditul energetic) sunt asigurate de bugetul municipiului Pitești, iar lucrările de reabilitare se împart astfel:


- 20 % fondul de reparații al Asociației de Proprietari
- 30%, bugetul local
- 50%  bugetul de stat